Nhà cung cấp máy tính công nghiệp hàng đầu Việt Nam
Home » Resistive

Resistive

Màn hình cảm ứng công nghiệp 10.4 inch chuyên dụng cho đường sắt Axiomtek P6105

Màn hình cảm ứng công nghiệp 10.4 inch chuyên dụng cho đường sắt Axiomtek P6105

Giá: Liên hệ
 • EN 50155, EN 45545 certified railway monitor
 • Wide viewing angle and high brightness of 500 nits
 • Supports VGA, DVI-D and HDMI
 • Light sensor for auto-dimming
 • 24 VDC or 110 VDC power input
 • -25°C to +55°C wide temperature range
 • Supports 5 OSD keys on the front bezel
Màn hình cảm ứng công nghiệp 10.4 inch Taicenn TM-PR104

Màn hình cảm ứng công nghiệp 10.4 inch Taicenn TM-PR104

Giá: Liên hệ
 • 10.4’’ TFT LCD, LED backlit, Resolution 1024*768;
 • High temp. Precision 5-wires resistive touch panel;
 • Aluminum-magnesium alloy, anodic treatment;
 • Dual display, 1* DVI + 1* VGA signal input;
 • Panel mount, support VESA 75/100;
 • DC 12V power input, Optional with wide-voltage 9~36V;
 • Optional No-touch feature, with tempered glass.
Màn hình cảm ứng công nghiệp 12.1 inch Axiomtek P6121

Màn hình cảm ứng công nghiệp 12.1 inch Axiomtek P6121

Giá: Liên hệ
 • 12.1" XGA TFT LED backlight LCD
 • NEMA 4/12 (IP65)-compliant flat panel monitor
 • Supports panel mount, wall mount and VESA arm
 • Resistive touchscreen
 • Full range screw-type (locked) AC-in or 12V/24V DC-in (optional)
 • HDMI, DIV-D and VGA with multi-signal inputs
Màn hình cảm ứng công nghiệp 12.1 inch chuyên dụng cho đường sắt Axiomtek P6125

Màn hình cảm ứng công nghiệp 12.1 inch chuyên dụng cho đường sắt Axiomtek P6125

Giá: Liên hệ
 • EN 50155 compliant monitor for railway application
 • 12.1" high brightness XGA TFT touchscreen LCD
 • Wide viewing angle and high brightness of 800nits
 • Supports VGA, DVI-D and HDMI
 • Light sensor for auto-dimming
 • 24 to 110 VDC power input
 • -25°C to +55°C wide temperature range
 • Supports 5 OSD keys in the front panel
Màn hình cảm ứng công nghiệp 12.1 inch Taicenn TM-PR121

Màn hình cảm ứng công nghiệp 12.1 inch Taicenn TM-PR121

Giá: Liên hệ
 • 12.1’’ TFT LCD, LED backlit, Resolution 1024*768
 • High temp. Precision 5-wires resistive touch panel;
 • Aluminum-magnesium alloy, anodic treatment;
 • Dual display, 1* DVI + 1* VGA signal input;
 • Panel mount, support VESA 75/100;
 • DC 12V power input, Optional with wide-voltage 9~36V;
 • Optional No-touch feature, with tempered glass.
Màn hình cảm ứng công nghiệp 15 inch Taicenn TM-PR150

Màn hình cảm ứng công nghiệp 15 inch Taicenn TM-PR150

Giá: Liên hệ
 • 15.0’’ TFT LCD, LED backlit, Resolution 1024*768
 • High temp. Precision 5-wires resistive touch panel;
 • Aluminum-magnesium alloy, anodic treatment;
 • Dual display, 1* DVI + 1* VGA signal input;
 • Panel mount, support VESA 75/100;
 • DC 12V power input, Optional with wide-voltage 9~36V;
 • Optional No-touch feature, with tempered glass.
Màn hình cảm ứng công nghiệp 15 inch Taicenn TM-RR150

Màn hình cảm ứng công nghiệp 15 inch Taicenn TM-RR150

Giá: Liên hệ
 • 15.0’’ TFT LCD, LED backlit, Resolution 1024*768
 • True flat design, Precision 5-wires resistive touch panel
 • Aluminum-magnesium alloy, anodized treatment;
 • Multi DVI+VGA signal input, 7U height
 • Support standard 19.0-inch rack mount, support VESA;
 • DC 12V power input, Optional with wide-voltage 9~36V;
 • USB touch interface, optional RS232 touch interface;
 • Optional No-touch feature, with tempered glass
Màn hình cảm ứng công nghiệp 15.6 inch Taicenn TM-PR156

Màn hình cảm ứng công nghiệp 15.6 inch Taicenn TM-PR156

Giá: Liên hệ
 • Widescreen 15.6’’ TFT LCD, LED backlit, Resolution 1366*768
 • High temp. Precision 5-wires resistive touch panel;
 • Aluminum-magnesium alloy, anodic treatment;
 • Dual display, 1* DVI + 1* VGA signal input;
 • Panel mount, support VESA 75/100;
 • DC 12V power input, Optional with wide-voltage 9~36V;
 • Optional No-touch feature, with tempered glass.
Màn hình cảm ứng công nghiệp 15.6 inch Taicenn TM-PR156H

Màn hình cảm ứng công nghiệp 15.6 inch Taicenn TM-PR156H

Giá: Liên hệ
 • Widescreen 15.6’’, LED backlit, Full HD 1920*1080
 • High temp. Precision 5-wires resistive touch panel;
 • Aluminum-magnesium alloy, anodic treatment;
 • Dual display, 1* DVI + 1* VGA signal input;
 • Panel mount, support VESA 75/100;
 • DC 12V power input, Optional with wide-voltage 9~36V;
 • Optional No-touch feature, with tempered glass.
Màn hình cảm ứng công nghiệp 15.6 inch Taicenn TM-RR156

Màn hình cảm ứng công nghiệp 15.6 inch Taicenn TM-RR156

Giá: Liên hệ
 • 15.6’’ TFT LCD, LED backlit, Resolution 1366*768
 • True flat design, Precision 5-wires resistive touch panel
 • Aluminum-magnesium alloy, anodized treatment;
 • Multi DVI+VGA signal input, 6U height
 • Support standard 19.0-inch rack mount, support VESA;
 • DC 12V power input, Optional with wide-voltage 9~36V;
 • USB touch interface, optional RS232 touch interface;
 • Optional No-touch feature, with tempered glass
Màn hình cảm ứng công nghiệp 17 inch Axiomtek P6171-V3

Màn hình cảm ứng công nghiệp 17 inch Axiomtek P6171-V3

Giá: Liên hệ
 • 17" SXGA TFT LED backlight LCD
 • NEMA 4/12 (IP65) compliant flat panel monitor
 • Supports panel mount, wall mount, rack mount and VESA arm
 • Resistive touchscreen
 • Full range screw-type (locked) AC-in or 24VDC in (optional)
 • HDMI, DP and VGA with multi-signal inputs
Màn hình cảm ứng công nghiệp 17 inch Taicenn TM-PR170

Màn hình cảm ứng công nghiệp 17 inch Taicenn TM-PR170

Giá: Liên hệ
 • 17.0’’ TFT LCD, LED backlit, Resolution 1280*1024
 • High temp. Precision 5-wires resistive touch panel;
 • Aluminum-magnesium alloy, anodic treatment;
 • Dual display, 1* DVI + 1* VGA signal input;
 • Panel mount, support VESA 75/100;
 • DC 12V power input, Optional with wide-voltage 9~36V;
 • Optional No-touch feature, with tempered glass.
Màn hình cảm ứng công nghiệp 17 inch Taicenn TM-RR170

Màn hình cảm ứng công nghiệp 17 inch Taicenn TM-RR170

Giá: Liên hệ
 • 17.0’’ TFT LCD, LED backlit, Resolution 1280*1024
 • True flat design, Precision 5-wires resistive touch panel
 • Aluminum-magnesium alloy, anodized treatment;
 • Multi DVI+VGA signal input, 8U height
 • Support standard 19.0-inch rack mount, support VESA;
 • DC 12V power input, Optional with wide-voltage 9~36V;
 • USB touch interface, optional RS232 touch interface;
 • Optional No-touch feature, with tempered glass
Màn hình cảm ứng công nghiệp 18.5 inch Taicenn TM-PR185

Màn hình cảm ứng công nghiệp 18.5 inch Taicenn TM-PR185

Giá: Liên hệ
 • Widescreen 18.5’’ TFT LCD, LED backlit, Resolution 1366*768
 • High temp. Precision 5-wires resistive touch panel;
 • Aluminum-magnesium alloy, anodic treatment;
 • Dual display, 1* DVI + 1* VGA signal input;
 • Panel mount, support VESA 75/100;
 • DC 12V power input, Optional with wide-voltage 9~36V;
 • Optional No-touch feature, with tempered glass.
Màn hình cảm ứng công nghiệp 19 inch Axiomtek P6191

Màn hình cảm ứng công nghiệp 19 inch Axiomtek P6191

Giá: Liên hệ
 • 19" SXGA TFT LED backlight LCD
 • NEMA 4/12 (IP65)- compliant panel mounting flat panel monitor
 • Supports panel mount, wall mount, rack mount and VESA arm
 • Resistive touchscreen
 • Supports full range screw-type (locked) AC-in or 12V/24V DC-in (optional)
 • VGA, HDMI and DVI-D with multi-signal inputs
Màn hình cảm ứng công nghiệp 19 inch Axiomtek P6191O

Màn hình cảm ứng công nghiệp 19 inch Axiomtek P6191O

Giá: Liên hệ
 • 19" SXGA TFT LED backlight LCD
 • Supports open frame mount, wall mount and VESA arm
 • Resistive touchscreen
 • Supports 24 VDC power input
 • VGA, HDMI and DVI-D with multi-signal inputs
Màn hình cảm ứng công nghiệp 19 inch Taicenn TM-PR190

Màn hình cảm ứng công nghiệp 19 inch Taicenn TM-PR190

Giá: Liên hệ
 • 19.0’’ TFT LCD, LED backlit, Resolution 1280*1024
 • High temp. Precision 5-wires resistive touch panel;
 • Aluminum-magnesium alloy, anodic treatment;
 • Dual display, 1* DVI + 1* VGA signal input;
 • Panel mount, support VESA 75/100;
 • DC 12V power input, Optional with wide-voltage 9~36V;
 • Optional No-touch feature, with tempered glass.
Màn hình cảm ứng công nghiệp 19 inch Taicenn TM-RR190

Màn hình cảm ứng công nghiệp 19 inch Taicenn TM-RR190

Giá: Liên hệ
 • 19.0’’ TFT LCD, LED backlit, Resolution 1280*1024
 • True flat design, Precision 5-wires resistive touch panel
 • Aluminum-magnesium alloy, anodized treatment;
 • Multi DVI+VGA signal input, 8U height
 • Support standard 19.0-inch rack mount, support VESA;
 • DC 12V power input, Optional with wide-voltage 9~36V;
 • USB touch interface, optional RS232 touch interface;
 • Optional No-touch feature, with tempered glass
Màn hình cảm ứng công nghiệp 21.5 inch Taicenn TM-PR215

Màn hình cảm ứng công nghiệp 21.5 inch Taicenn TM-PR215

Giá: Liên hệ
 • 21.5’’ TFT LCD, LED backlit, Full HD 1920*1080
 • High temp. Precision 5-wires resistive touch panel;
 • Aluminum-magnesium alloy, anodic treatment;
 • Dual display, 1* DVI + 1* VGA signal input;
 • Panel mount, support VESA 75/100;
 • DC 12V power input, Optional with wide-voltage 9~36V;
 • Optional No-touch feature, with tempered glass.
Màn hình cảm ứng công nhiệp 15 inch Axiomtek P6151-V3

Màn hình cảm ứng công nhiệp 15 inch Axiomtek P6151-V3

Giá: Liên hệ
 • 15" XGA TFT 420 nits LCD
 • Resistive touch
 • NEMA 4/12 (IP65) compliant front bezel
 • Full range screw-type (locked) AC-in or 24 VDC in (optional)
 • HDMI, DP and VGA with multi-signal inputs
 • Supports panel mount, wall mount and VESA mount
 • Built-in speakers
Máy tính công nghiệp không quạt màn hình cảm ứng 10.4 inch Axiomtek GOT110-316

Máy tính công nghiệp không quạt màn hình cảm ứng 10.4 inch Axiomtek GOT110-316

Giá: Liên hệ
 • 10.4" XGA TFT LCD display with LED backlight
 • Fanless design with Intel® Celeron® processor N3350 or Intel® Pentium® processor N4200
 • 2 GbE LAN, 4 USB and 2 COM
 • IP65-rated front bezel and IPX1 rated back cover
 • Peripheral support including MSR, RFID, Wi-Fi, and barcode scanner
 • External AT/ATX mode selection switch
 • Easy maintenance design for storage and memory
 • Supports panel mount, wall mount, VESA arm and desktop stand
 • Adjustable RS-232/422/485 setting via BIOS
 • Aluminum cover for the better thermal dissipation and reliability