Nhà cung cấp máy tính công nghiệp hàng đầu Việt Nam
Home » Sản phẩm

Tất cả sản phẩm

12V ~24V DC-in to ATX power interface board iBase ID452

12V ~24V DC-in to ATX power interface board iBase ID452

Giá: Liên hệ
 • 90mm x 45mm
 • 12V ~24V DC-in to ATX power interface board
12V DC-in to ATX power interface board iBase ID450-R

12V DC-in to ATX power interface board iBase ID450-R

Giá: Liên hệ
 • 90mm x 45mm
 • 12V DC-in to ATX power interface board
Backplane 11 slot PICMG 1.3 Axiomtek FAB121

Backplane 11 slot PICMG 1.3 Axiomtek FAB121

Giá: Liên hệ
 • Designed for PICMG 1.3 SBC
 • Compatible with AX61410, AX6145, AX6156 chassis
 • Supports one PICMG 1.3 CPU card slot, seven PCIe x4 slots, one PCIe x8 slot, and two 32bit/33MHz PCI slots
Backplane 12 slot PICMG 1.3 iBase IP315

Backplane 12 slot PICMG 1.3 iBase IP315

Giá: Liên hệ
 • 4-layer PCB
 • AT / ATX power connector, ATX power outlet
 • 4x CPI, 1x PCI-E(x16), 2x PCI-E(x8), 4x PCI-E(x4)
 • Size: 310mm x 327 mm (12.2” x 12.9”)
Backplane 13 slot PICMG 1.0 Axiomtek ATX6022/13L

Backplane 13 slot PICMG 1.0 Axiomtek ATX6022/13L

Giá: Liên hệ
 • 1 PICMG, 4 PCI and 8 ISA
 • Compatible with AX61400, AX6145, and AX6156LE
 • Supports both AT and ATX power supply
Backplane 13 slot PICMG 1.3 Axiomtek FAB112

Backplane 13 slot PICMG 1.3 Axiomtek FAB112

Giá: Liên hệ
 • Designed for PICMG 1.3 SBC
 • Compatible with the AX61400, AX6145, and AX6156LE chassis
 • Supports one PICMG 1.3 CPU card slot, one PCIe x4 slot, one PCIe x16 slot, and ten 32bit/33MHz PCI slots
Backplane 13 slot PICMG 1.3 Axiomtek FAB113

Backplane 13 slot PICMG 1.3 Axiomtek FAB113

Giá: Liên hệ
 • Designed for PICMG 1.3 SBC
 • Compatible with the AX61400, AX6145, and AX6156LE chassis
 • Supports one PICMG 1.3 CPU card slot, seven PCIe x1 slot, one PCIe x16 slot, and four 32bit/33MHz PCI slots
Backplane 13 slot PICMG 1.3 Axiomtek FAB114

Backplane 13 slot PICMG 1.3 Axiomtek FAB114

Giá: Liên hệ
 • Designed for PICMG 1.3 SBC
 • Compatible with AX61400, AX6145, and AX6156LE
 • Supports one PICMG 1.3 CPU card slot, three PCIe x1 slots, one PCIe x16 slot, and eight 32bit/33MHz PCI slots
Backplane 13 slot PICMG 1.3 Axiomtek FAB119

Backplane 13 slot PICMG 1.3 Axiomtek FAB119

Giá: Liên hệ
 • Designed for PICMG 1.3 SBC
 • Compatible with AX6145, AX61400, and AX6156LE chassis
 • Supports one PICMG 1.3 CPU card slot, one PCIe x4 slots, one PCIe x16 slot, and ten 32bit/33MHz PCI slots
Backplane 14 slot PICMG 1.0 Axiomtek ATX6022/14

Backplane 14 slot PICMG 1.0 Axiomtek ATX6022/14

Giá: Liên hệ
 • 1 PICMG, 4 PCI and 9 ISA
 • Compatible with AX61400, AX6145, and AX6156LE
 • Supports both AT and ATX power supply
Backplane 14 slot PICMG 1.0 Axiomtek ATX6022/14G

Backplane 14 slot PICMG 1.0 Axiomtek ATX6022/14G

Giá: Liên hệ
 • 1 PICMG, 12 PCI and 2 ISA
 • Compatible with AX61400, AX6145, and AX6156LE
 • Supports both AT and ATX power supply
Backplane 14 slot PICMG 1.0 iBase IP470

Backplane 14 slot PICMG 1.0 iBase IP470

Giá: Liên hệ
 • 4-layer PCB
 • AT / ATX power connector, DC power outlet terminal
 • 12x PCI, 2x ISA
 • LED power indicators for +5V, -5V, +12V, -12V, 3.3V, +5VSB
 • Size: 264.2mm x 311.2mm (10.4"x 12.3")
Backplane 14 slot PICMG 1.3 Axiomtek FAB100

Backplane 14 slot PICMG 1.3 Axiomtek FAB100

Giá: Liên hệ
 • Designed for PICMG 1.3 SBC
 • Compatible with AX61400, AX6145, and AX6156LE chassis
 • Supports one PICMG 1.3 CPU card slot, four ISA slots, four PCIe x1 slots, one PCIe x16 slot, and four 32bit/33MHz PCI slots
Backplane 14 slot PICMG 1.3 Axiomtek FAB101

Backplane 14 slot PICMG 1.3 Axiomtek FAB101

Giá: Liên hệ
 • Designed for PICMG 1.3 SBC
 • Compatible with AX61400, AX6145, and AX6156LE chassis
 • Supports one PICMG 1.3 CPU card slot and thirteen 32bit/33MHz PCI slots
Backplane 14 slot PICMG 1.3 Axiomtek FAB118

Backplane 14 slot PICMG 1.3 Axiomtek FAB118

Giá: Liên hệ
 • Designed for PICMG 1.3 SBC
 • Compatible with the AX61400, AX6145, and AX6156LE chassis
 • Supports one PICMG 1.3 CPU card slot, five PCIe x4 slots, one PCIe x16 slot, and seven 32bit/33MHz PCI slots
Backplane 20 slot PICMG 1.0 Axiomtek ATX6022/20GP18

Backplane 20 slot PICMG 1.0 Axiomtek ATX6022/20GP18

Giá: Liên hệ
 • 1 PICMG, 18 PCI and 1 ISA
 • Compatible with AX61492 chassis
 • Supports both AT and ATX power supply
Backplane 3 slot PICMG 1.0 Axiomtek ATX6022/3VP2

Backplane 3 slot PICMG 1.0 Axiomtek ATX6022/3VP2

Giá: Liên hệ
 • 1 PICMG, 2 PCI
 • Compatible with AX61120TP
 • Supports ATX power supply
 • For 1U chassis
Backplane 3 slot PICMG 1.3 Axiomtek FAB209

Backplane 3 slot PICMG 1.3 Axiomtek FAB209

Giá: Liên hệ
 • Designed for PICMG 1.3 SBC
 • Compatible with AX61120TP chassis
 • Supports one PICMG 1.3 CPU card slot, one PCIe x4 slot and one PCIe x16 slot
Backplane 5 slot PICMG 1.3 Axiomtek FAB105

Backplane 5 slot PICMG 1.3 Axiomtek FAB105

Giá: Liên hệ
 • Designed for PICMG 1.3 SBC
 • Compatible with the AX60501 chassis
 • Supports one PICMG 1.3 CPU card slot, one PCIe x16 slot, and three 32bit/33MHz PCI slots
Backplane 5 slot PICMG 1.3 Axiomtek FAB105-V1

Backplane 5 slot PICMG 1.3 Axiomtek FAB105-V1

Giá: Liên hệ
 • Designed for PICMG 1.3 SBC
 • Compatible with the AX61222TP/AX61220TP chassis
 • Supports one PICMG 1.3 CPU card slot, one PCIe x16 slot, and three 32bit/33MHz PCI slots