Nhà cung cấp máy tính công nghiệp hàng đầu Việt Nam
Home » Sản phẩm » Máy tính công nghiệp » Card mở rộng và Phụ kiện » IP245

Card chuyển đổi PCI-E(1x) sang 2 PCI slot iBase IP245

Giá: Liên hệ(Chưa có VAT)

  • Mã hàng: IP245
  • Phân nhóm: Card mở rộng và Phụ kiện
  • Thương hiệu: Ibase
  • Xuất xứ: Taiwan
  • Tình trạng: Còn hàng
  • Đơn vị: Bộ
Lượt xem: 325
Chia sẻ:
  • 130mm x 60mm
  • IT8893E chipset
  • PCI-E(1x) interface to 2x PCI slot

Card chuyển đổi PCI-E(1x) sang 2 PCI slot iBase IP245

     IP115
Features:
• 139.7mm x 51.38mm
• 1x PCI interface to PCI
     IP116-R
Features:
• 139.7mm x 55.34mm
• 1x PCI-E(x16) interface to PCI-E(x16) slot
     IP118
Features:
• 119.63mm x 64.5mm
• 1x PCI-E(x16) interface to PCI-E(x16) slot
     IP119
Features:
• 118.13mm x 55.50mm
• 1x PCI-E(x16) interface to PCI-E(x16) slot
    IP155
Features:
• 139.7mm x 75.74mm
• ASM1083 chipset
• PCI-E(1x) interface to 2x PCI slot
     IP242
Features:
• 130mm x 65mm
• 1x PCI + PCI-E(x1) interface to PCI slot + 1x PCI-E(x1)
    IP245
Features:
• 130mm x 60mm
• IT8893E chipset
• PCI-E(1x) interface to 2x PCI slot
     IP246
Features:
• 130mm x 60mm
• IT8893E & PEX8603 chipset
• 1x PCI-E (x1) to PCI + 1x PCI-E (x1) slot
     IP271
Features:
• 129.97mm x 51.25mm
• 1x PCI interface to PCI slot
     IP340
Features:
• 110mm x 62.5mm
• 2x PCI interface to PCI slot
     IP390-R
Features:
• 139.7mm x 75.74mm
• 1x PCI + PCI-E(x1) interface to PCI slot + 1x PCI-E(x1)
     IP403
Features:
• 144.6 mm x 68.3mm
• 2x PCI-E(x16) interface to Mini PCI-E
     IP404
Features:
• 139.7mm x 75.74mm
• PCI-E(x16) interface to 2x PCI-E(x8)
    IP405
Features:
• 139.25mm x 62.78mm
• PCI-E(x16) interface to 2x PCI-E(x8)
     IP406
Features:
• 123mm x 50.77mm
• 1x PCI-E(x1) interface to Mini PCI-E + 1x SIM card slot

 

IP245

  • PCI-E(1x) interface to 2x PCI slot
Datasheet
Manual