Nhà cung cấp máy tính công nghiệp hàng đầu Việt Nam
Home » Máy tính công nghiệp » Ổ cứng SSD công nghiệp

Ổ cứng SSD công nghiệp

Ổ cứng là một bộ phận rất quan trọng trong mỗi chiếc máy tính.

Ổ cứng SSD (Solid State Drive) là ổ cứng điện tử hay ổ cứng thể rắn, được chế tạo nhằm thay thế ổ cứng HDD (Hard Disk Drive), cải thiện về tốc độ xử lý, độ bảo mật dữ liệu cũng như tiết kiệm điện hơn và giúp cho máy đỡ nóng hơn.

Crevoz cung cấp nhiều loại ổ cứng SSD công nghiệp bao gồm cả giao tiếp SATA, PATA, mSATA, M2 SATA và M2 NVMe (PCIe), SATA Disk 7pin, PATA Disk 40/44pin; với nhiều tùy chọn chip nhớNAND flash: SLC (single level cell), MLC (multi level cell), RO-MLC (Reliability Optimized-MLC) và TLC (Triple-layer cell). Tất cả các loạt sản phẩm ổ cứng SSD công nghiệp được thiết kế và sản xuất theo tiêu chuẩn cấp công nghiệp.

Xem thêm
Card CFast công nghiệp MLC Crevoz M350 32GB, 64GB, 128GB

Card CFast công nghiệp MLC Crevoz M350 32GB, 64GB, 128GB

Giá: Liên hệ
 • Compliant with SATA III 6.0Gb/s
 • MLC NAND flash memory
 • Capacity: 32GB~128GB
 • Operating as boot disk
 • Static and dynamic wear leveling
 • Bad block management
 • S.M.A.R.T. & TRIM command
Card CFast công nghiệp MLC Crevoz R350 16GB, 32GB, 64GB

Card CFast công nghiệp MLC Crevoz R350 16GB, 32GB, 64GB

Giá: Liên hệ
 • Compliant with SATA III 6.0Gb/s
 • MLC NAND flash memory with RO-MLC technology
 • Capacity: 16GB ~ 64GB
 • Operating as boot disk
 • Static and dynamic wear leveling
 • Bad block management
 • S.M.A.R.T. & TRIM command
Card CFast công nghiệp SLC Crevoz S350 8GB, 16GB, 32GB

Card CFast công nghiệp SLC Crevoz S350 8GB, 16GB, 32GB

Giá: Liên hệ
 • Compliant with SATA III 6.0Gb/s
 • SLC NAND flash memory
 • Capacity: 8GB ~ 32GB
 • Operating as boot disk
 • Product includes Standard Temperature range & Wide Temperature range
 • Static and dynamic wear leveling
 • Bad block management
 • S.M.A.R.T. & TRIM command
Card CFast công nghiệp TLC Crevoz T350 64G, 128GB, 256GB, 512GB

Card CFast công nghiệp TLC Crevoz T350 64G, 128GB, 256GB, 512GB

Giá: Liên hệ
 • Compliant with SATA III 6.0Gb/s
 • 3D TLC NAND flash memory
 • Capacity: 64GB~512GB
 • End-to-End data protection
 • SLC write cache technology
 • Operating as boot disk
 • Product includes Standard Temperature range & Wide Temperature range
 • Static and dynamic wear leveling
 • Bad block management
 • S.M.A.R.T. & TRIM command
Card CompactFlash công nghiệp MLC Crevoz M141 8GB, 16GB, 32GB, 64GB

Card CompactFlash công nghiệp MLC Crevoz M141 8GB, 16GB, 32GB, 64GB

Giá: Liên hệ
 • Compliant with ATA command set
 • MLC NAND flash memory
 • Capacity: 8GB ~ 64GB
 • Operating as boot disk
 • Static and dynamic wear leveling
 • Bad block management
 • S.M.A.R.T.
Card CompactFlash công nghiệp SLC Crevoz S120 128MB, 256MB, 512MB, 1GB, 2GB, 4GB, 8GB, 16GB, 32GB

Card CompactFlash công nghiệp SLC Crevoz S120 128MB, 256MB, 512MB, 1GB, 2GB, 4GB, 8GB, 16GB, 32GB

Giá: Liên hệ
 • Compliant with ATA command
 • SLC NAND flash memory
 • Capacity: 128MB ~ 32GB
 • Operating as boot disk
 • Product includes Standard Temperature range & Wide Temperature range
 • Static and dynamic wear leveling
 • Bad block management
 • S.M.A.R.T
Module Flash IDE/ATA Axiomtek FIM Series 128MB, 256MB, 512MB, 1GB, 2GB, 4GB

Module Flash IDE/ATA Axiomtek FIM Series 128MB, 256MB, 512MB, 1GB, 2GB, 4GB

Giá: Liên hệ
 • IDE/ATA standard interface
 • Capacity: 128MB to 4GB
 • Master/slave switch selectable
 • Suitable for high demanding applications
 • Well performed under harsh operating environment and industrial temperatures
 • Anti-vibration & shock resistance
 • Data integrity with Error Detection Code/Error Correction Code (EDC/ECC)
 • Perfect replacement of hard drive, compatible with IDE/ATA 40-pin and 44-pin
 • High operating reliability & durability
 • Low power consumption
 • Fully compatible with devices and OS
Ổ cứng CFast 2.0 SLC, MLC Axiomtek FSC Series 2GB, 4GB, 8GB, 16GB, 32GB, 64GB, 128GB

Ổ cứng CFast 2.0 SLC, MLC Axiomtek FSC Series 2GB, 4GB, 8GB, 16GB, 32GB, 64GB, 128GB

Giá: Liên hệ
 • Compliant with CFast™ 2.0 Standard, Capacity SLC: 2 GB ~ 64 GB, MLC: 4 GB ~ 128 GB
 • SATAIII interface
 • Suitable for high demanding applications
 • Well performed under harsh operating environment and industrial temperatures
 • Anti-vibration & shock resistance
 • Support static wear leveling algorithm
 • S.M.A.R.T. & i-S.M.A.R.T. Supported
 • Intelligent system for error recovery
 • Excellent data transfer speed
 • Extremely low power consumption
 • High operating reliability & durability
 • Hardware write protect
 • Enhanced power cycling management
Ổ cứng công nghiệp CompactFlash PCMCIA-ATA Axiomtek FIC Series 128MB, 256MB, 512MB, 1GB, 2GB, 4GB, 8GB, 16GB, 32GB

Ổ cứng công nghiệp CompactFlash PCMCIA-ATA Axiomtek FIC Series 128MB, 256MB, 512MB, 1GB, 2GB, 4GB, 8GB, 16GB, 32GB

Giá: Liên hệ
 • CompactFlash™ specification standard
 • Capacity: 128MB up to 32GB
 • Highly heat resistance design: Industrial plastic material housing
 • Suitable for high demanding applications
 • Well performed under harsh operating environment and industrial temperatures
 • Anti-vibration & shock resistance
 • Data integrity with Error Detection Code/Error Correction Code (EDC/ECC)
 • True IDE Mode (fixed Mode)
 • High operating reliability & durability
 • Low power consumption
Ổ cứng SSD công nghiệp 2.5 inch IDE/ATA Axiomtek FID Series 8GB, 16GB, 32GB, 64GB, 128GB, 256GB

Ổ cứng SSD công nghiệp 2.5 inch IDE/ATA Axiomtek FID Series 8GB, 16GB, 32GB, 64GB, 128GB, 256GB

Giá: Liên hệ
 • IDE/ATA standard interface
 • Capacity: 8GB to 256GB
 • 2.5" standard form factor
 • Suitable for high demanding applications
 • Well performed under harsh operating environment
 • Anti-vibration & shock resistance
 • Data integrity with Error Detection Code/Error Correction Code (EDC/ECC)
 • Perfect replacement of hard drive
 • High operating reliability & durability
 • Low power consumption
Ổ cứng SSD công nghiệp 2.5 inch PATA MLC Crevoz M115 16GB, 32GB, 64GB, 128GB, 256GB

Ổ cứng SSD công nghiệp 2.5 inch PATA MLC Crevoz M115 16GB, 32GB, 64GB, 128GB, 256GB

Giá: Liên hệ
 • Compliant with ATA command set
 • MLC NAND flash memory
 • Capacity: 16GB ~ 256GB
 • Operating as boot disk
 • Product includes Standard Temperature range & Wide Temperature range
 • Static and dynamic wear leveling
 • Bad block management
 • S.M.A.R.T.
Ổ cứng SSD công nghiệp 2.5 inch PATA SLC Crevoz S110 16GB, 32GB, 64GB, 128GB, 256GB

Ổ cứng SSD công nghiệp 2.5 inch PATA SLC Crevoz S110 16GB, 32GB, 64GB, 128GB, 256GB

Giá: Liên hệ
 • Compliant with ATA command set
 • SLC NAND flash memory
 • Capacity: 16GB ~ 256GB
 • Operating as boot disk
 • Product includes Standard Temperature range & Wide Temperature range
 • Static and dynamic wear leveling
 • Bad block management
 • S.M.A.R.T.
Ổ cứng SSD công nghiệp 2.5 inch SATA II Axiomtek FSA 2.5-inch Series 2GB, 4GB, 8GB, 16GB, 32GB, 64GB, 128GB, 256GB

Ổ cứng SSD công nghiệp 2.5 inch SATA II Axiomtek FSA 2.5-inch Series 2GB, 4GB, 8GB, 16GB, 32GB, 64GB, 128GB, 256GB

Giá: Liên hệ
 • SATA II standard interface
 • Capacity: 2 GB to 256 GB
 • 2.5" standard form factor
 • Suitable for high demanding applications
 • Well performed under harsh operating environment
 • Anti-vibration & shock resistance
 • Data integrity with Error Detection Code/Error Correction Code (EDC/ECC)
 • Perfect replacement of hard drive
 • High operating reliability & durability
 • Low power consumption
Ổ cứng SSD công nghiệp 2.5 inch SATAIII MLC Crevoz M335 32GB, 64GB, 128GB, 256GB, 512GB

Ổ cứng SSD công nghiệp 2.5 inch SATAIII MLC Crevoz M335 32GB, 64GB, 128GB, 256GB, 512GB

Giá: Liên hệ
 • Compliant with SATA III 6.0Gb/s (backward compatible to 1.5Gb/s and 3Gb/s)
 • MLC NAND flash memory
 • Capacity: 32GB ~ 512GB
 • With 16-bit wide DDR3 DRAM Buffer
 • Operating as boot disk
 • Low power consumption
 • Shock resistance and anti-vibration
 • Static and dynamic wear leveling
 • Bad block management
 • S.M.A.R.T. & TRIM command
 • Fully compatible with Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Mac OS, and Linux
 • RoHS compliant
Ổ cứng SSD công nghiệp 2.5 inch SATAIII MLC Crevoz M336 32GB, 64GB, 128GB, 256GB, 512GB

Ổ cứng SSD công nghiệp 2.5 inch SATAIII MLC Crevoz M336 32GB, 64GB, 128GB, 256GB, 512GB

Giá: Liên hệ
 • Compliant with SATA III 6.0Gb/s (backward compatible to 1.5Gb/s and 3Gb/s)
 • MLC NAND flash memory
 • Capacity: 32GB ~ 512GB
 • Powerguard Function
 • With 16-bit wide DDR3 DRAM Buffer
 • Operating as boot disk
 • Product includes Standard Temperature range & Wide Temperature range
 • Low power consumption
 • Shock resistance and anti-vibration
 • Static and dynamic wear leveling
 • Bad block management
 • S.M.A.R.T. & TRIM command
 • Fully compatible with Windows 7, Windows 8, Windows 10, Mac OS, and Linux
 • RoHS compliant
Ổ cứng SSD công nghiệp 2.5 inch SATAIII MLC Crevoz M339 32GB, 64GB, 128GB, 256GB, 512GB

Ổ cứng SSD công nghiệp 2.5 inch SATAIII MLC Crevoz M339 32GB, 64GB, 128GB, 256GB, 512GB

Giá: Liên hệ
 • Compliant with SATA III 6.0Gb/s (backward compatible to 1.5Gb/s and 3Gb/s)
 • MLC NAND flash memory
 • Capacity: 32GB ~ 512GB
 • MIL-STD-810G Compliant
 • Powerguard Function (Power Loss Protection)
 • AES 256-bit Encryption
 • Multi-Layered Data Security (Write Protection/Quick Erase/ Physical Destroy)
 • Conformal Coating (Optional)
 • Anti-Vibration Fill
 • Build-in Thermal Sensor
 • With DDR3 DRAM Buffer
 • Static and dynamic wear leveling
 • Bad block management
 • S.M.A.R.T. & TRIM command
 • Fully compatible with Windows 7, Windows 8, Windows 10, Mac OS, and Linux
 • RoHS compliant
Ổ cứng SSD công nghiệp 2.5 inch SATAIII MLC Crevoz M350 16GB, 32GB, 64GB, 128GB, 256GB, 512GB

Ổ cứng SSD công nghiệp 2.5 inch SATAIII MLC Crevoz M350 16GB, 32GB, 64GB, 128GB, 256GB, 512GB

Giá: Liên hệ
 • Compliant with SATA III 6.0Gb/s
 • MLC NAND flash memory
 • Capacity: 16GB ~ 512GB
 • Operating as boot disk
 • Product includes Standard Temperature range & Wide Temperature range
 • Static and dynamic wear leveling
 • Bad block management
 • S.M.A.R.T. & TRIM command
Ổ cứng SSD công nghiệp 2.5 inch SATAIII MLC Crevoz R335 16GB, 32GB, 64GB, 128GB, 256GB

Ổ cứng SSD công nghiệp 2.5 inch SATAIII MLC Crevoz R335 16GB, 32GB, 64GB, 128GB, 256GB

Giá: Liên hệ
 • Compliant with SATA III 6.0Gb/s (backward compatible to 1.5Gb/s and 3Gb/s)
 • MLC NAND flash memory with RO-MLC technology
 • Capacity: 16GB ~ 256GB
 • With 16-bit wide DDR3 DRAM Buffer
 • Operating as boot disk
 • Low power consumption
 • Shock resistance and anti-vibration
 • Static and dynamic wear leveling
 • Bad block management
 • S.M.A.R.T. & TRIM command
 • Fully compatible with Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Mac OS, and Linux
 • RoHS compliant
Ổ cứng SSD công nghiệp 2.5 inch SATAIII MLC Crevoz R336 16GB, 32GB, 64GB, 128GB, 256GB

Ổ cứng SSD công nghiệp 2.5 inch SATAIII MLC Crevoz R336 16GB, 32GB, 64GB, 128GB, 256GB

Giá: Liên hệ
 • Compliant with SATA III 6.0Gb/s (backward compatible to 1.5Gb/s and 3Gb/s)
 • MLC NAND flash memory with RO-MLC technology
 • Capacity: 16GB ~ 256GB
 • With 16-bit wide DDR3 DRAM Buffer
 • Operating as boot disk
 • Product includes Standard Temperature range & Wide Temperature range
 • Low power consumption
 • Shock resistance and anti-vibration
 • Static and dynamic wear leveling
 • Bad block management
 • S.M.A.R.T. & TRIM command
 • Fully compatible with Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Mac OS, and Linux
 • RoHS compliant
Ổ cứng SSD công nghiệp 2.5 inch SATAIII SLC Crevoz S350 8GB, 16GB, 32GB, 64GB, 128GB

Ổ cứng SSD công nghiệp 2.5 inch SATAIII SLC Crevoz S350 8GB, 16GB, 32GB, 64GB, 128GB

Giá: Liên hệ
 • Compliant with SATA III 6.0Gb/s
 • SLC NAND flash memory
 • Capacity: 8GB ~ 128GB
 • Operating as boot disk
 • Product includes Standard Temperature range & Wide Temperature range
 • Static and dynamic wear leveling
 • Bad block management
 • S.M.A.R.T. & TRIM command
Ổ cứng SSD công nghiệp 2.5 inch SATAIII SLC, MLC Axiomtek FSA 4GB, 8GB, 16GB, 32GB, 64GB, 128GB, 256GB, 512GB

Ổ cứng SSD công nghiệp 2.5 inch SATAIII SLC, MLC Axiomtek FSA 4GB, 8GB, 16GB, 32GB, 64GB, 128GB, 256GB, 512GB

Giá: Liên hệ
 • SATA III standard interface, Excellent data transfer speed Capacity: SLC : 4 GB ~ 512 GB, MLC : 8 GB ~ 512 GB
 • 2.5" standard form factor
 • Suitable for high demanding applications
 • Well performed under harsh operating environment
 • Anti-vibration & shock resistance
 • Data integrity with Error Detection Code/Error Correction Code (EDC/ECC)
 • Intelligent error recovery system
 • Perfect replacement of hard drive
 • High operating reliability & durability
 • Enhanced power cycling management & Low power consumption
 • iSMART disk health monitoring