Nhà cung cấp máy tính công nghiệp hàng đầu Việt Nam
Home » Máy tính công nghiệp » Backplane

Backplane

IBASE, Axiomtek cung cấp các loại Backplane khác nhau phù hợp với PICMG 1.0 PCI, PICMG 1.0 ISA, PICMG 1.3 full-size và PICMG 1.3 half-size. Dòng sản phẩm Backplane cung cấp khả năng tương thích cao nhất với nguồn cấp mà còn là sự lựa chọn tốt nhất cho việc mở rộng các khe cắm.

Xem thêm
Backplane 11 slot PICMG 1.3 Axiomtek FAB121

Backplane 11 slot PICMG 1.3 Axiomtek FAB121

Giá: Liên hệ
 • Designed for PICMG 1.3 SBC
 • Compatible with AX61410, AX6145, AX6156 chassis
 • Supports one PICMG 1.3 CPU card slot, seven PCIe x4 slots, one PCIe x8 slot, and two 32bit/33MHz PCI slots
Backplane 13 slot PICMG 1.0 Axiomtek ATX6022/13L

Backplane 13 slot PICMG 1.0 Axiomtek ATX6022/13L

Giá: Liên hệ
 • 1 PICMG, 4 PCI and 8 ISA
 • Compatible with AX61400, AX6145, and AX6156LE
 • Supports both AT and ATX power supply
Backplane 13 slot PICMG 1.3 Axiomtek FAB112

Backplane 13 slot PICMG 1.3 Axiomtek FAB112

Giá: Liên hệ
 • Designed for PICMG 1.3 SBC
 • Compatible with the AX61400, AX6145, and AX6156LE chassis
 • Supports one PICMG 1.3 CPU card slot, one PCIe x4 slot, one PCIe x16 slot, and ten 32bit/33MHz PCI slots
Backplane 13 slot PICMG 1.3 Axiomtek FAB113

Backplane 13 slot PICMG 1.3 Axiomtek FAB113

Giá: Liên hệ
 • Designed for PICMG 1.3 SBC
 • Compatible with the AX61400, AX6145, and AX6156LE chassis
 • Supports one PICMG 1.3 CPU card slot, seven PCIe x1 slot, one PCIe x16 slot, and four 32bit/33MHz PCI slots
Backplane 13 slot PICMG 1.3 Axiomtek FAB114

Backplane 13 slot PICMG 1.3 Axiomtek FAB114

Giá: Liên hệ
 • Designed for PICMG 1.3 SBC
 • Compatible with AX61400, AX6145, and AX6156LE
 • Supports one PICMG 1.3 CPU card slot, three PCIe x1 slots, one PCIe x16 slot, and eight 32bit/33MHz PCI slots
Backplane 13 slot PICMG 1.3 Axiomtek FAB119

Backplane 13 slot PICMG 1.3 Axiomtek FAB119

Giá: Liên hệ
 • Designed for PICMG 1.3 SBC
 • Compatible with AX6145, AX61400, and AX6156LE chassis
 • Supports one PICMG 1.3 CPU card slot, one PCIe x4 slots, one PCIe x16 slot, and ten 32bit/33MHz PCI slots
Backplane 14 slot PICMG 1.0 Axiomtek ATX6022/14

Backplane 14 slot PICMG 1.0 Axiomtek ATX6022/14

Giá: Liên hệ
 • 1 PICMG, 4 PCI and 9 ISA
 • Compatible with AX61400, AX6145, and AX6156LE
 • Supports both AT and ATX power supply
Backplane 14 slot PICMG 1.0 Axiomtek ATX6022/14G

Backplane 14 slot PICMG 1.0 Axiomtek ATX6022/14G

Giá: Liên hệ
 • 1 PICMG, 12 PCI and 2 ISA
 • Compatible with AX61400, AX6145, and AX6156LE
 • Supports both AT and ATX power supply
Backplane 14 slot PICMG 1.3 Axiomtek FAB100

Backplane 14 slot PICMG 1.3 Axiomtek FAB100

Giá: Liên hệ
 • Designed for PICMG 1.3 SBC
 • Compatible with AX61400, AX6145, and AX6156LE chassis
 • Supports one PICMG 1.3 CPU card slot, four ISA slots, four PCIe x1 slots, one PCIe x16 slot, and four 32bit/33MHz PCI slots
Backplane 14 slot PICMG 1.3 Axiomtek FAB101

Backplane 14 slot PICMG 1.3 Axiomtek FAB101

Giá: Liên hệ
 • Designed for PICMG 1.3 SBC
 • Compatible with AX61400, AX6145, and AX6156LE chassis
 • Supports one PICMG 1.3 CPU card slot and thirteen 32bit/33MHz PCI slots
Backplane 14 slot PICMG 1.3 Axiomtek FAB118

Backplane 14 slot PICMG 1.3 Axiomtek FAB118

Giá: Liên hệ
 • Designed for PICMG 1.3 SBC
 • Compatible with the AX61400, AX6145, and AX6156LE chassis
 • Supports one PICMG 1.3 CPU card slot, five PCIe x4 slots, one PCIe x16 slot, and seven 32bit/33MHz PCI slots
Backplane 20 slot PICMG 1.0 Axiomtek ATX6022/20GP18

Backplane 20 slot PICMG 1.0 Axiomtek ATX6022/20GP18

Giá: Liên hệ
 • 1 PICMG, 18 PCI and 1 ISA
 • Compatible with AX61492 chassis
 • Supports both AT and ATX power supply
Backplane 3 slot PICMG 1.0 Axiomtek ATX6022/3VP2

Backplane 3 slot PICMG 1.0 Axiomtek ATX6022/3VP2

Giá: Liên hệ
 • 1 PICMG, 2 PCI
 • Compatible with AX61120TP
 • Supports ATX power supply
 • For 1U chassis
Backplane 3 slot PICMG 1.3 Axiomtek FAB209

Backplane 3 slot PICMG 1.3 Axiomtek FAB209

Giá: Liên hệ
 • Designed for PICMG 1.3 SBC
 • Compatible with AX61120TP chassis
 • Supports one PICMG 1.3 CPU card slot, one PCIe x4 slot and one PCIe x16 slot
Backplane 5 slot PICMG 1.3 Axiomtek FAB105

Backplane 5 slot PICMG 1.3 Axiomtek FAB105

Giá: Liên hệ
 • Designed for PICMG 1.3 SBC
 • Compatible with the AX60501 chassis
 • Supports one PICMG 1.3 CPU card slot, one PCIe x16 slot, and three 32bit/33MHz PCI slots
Backplane 5 slot PICMG 1.3 Axiomtek FAB105-V1

Backplane 5 slot PICMG 1.3 Axiomtek FAB105-V1

Giá: Liên hệ
 • Designed for PICMG 1.3 SBC
 • Compatible with the AX61222TP/AX61220TP chassis
 • Supports one PICMG 1.3 CPU card slot, one PCIe x16 slot, and three 32bit/33MHz PCI slots
Backplane 5 slot PICMG 1.3 Axiomtek FAB109

Backplane 5 slot PICMG 1.3 Axiomtek FAB109

Giá: Liên hệ
 • Designed for PICMG 1.3 SBC
 • Compatible with the AX60501 chassis
 • Supports one PICMG 1.3 CPU card slot, three PCIe x1 slot, and one PCIe x16 slot
Backplane 5 slot PICMG 1.3 Axiomtek FAB110

Backplane 5 slot PICMG 1.3 Axiomtek FAB110

Giá: Liên hệ
 • Designed for PICMG 1.3 SBC
 • Compatible with the AX60501 chassis
 • Supports one PICMG 1.3 CPU card slot, one PCIe x4 slot, one PCIe x16 slot, and two 32bit/33MHz PCI slots
Backplane 5 slot PICMG 1.3 Axiomtek FAB205

Backplane 5 slot PICMG 1.3 Axiomtek FAB205

Giá: Liên hệ
 • Designed for PICMG 1.3 SBC
 • Compatible with AX61220TP/AX61222TP chassis
 • Supports one PICMG 1.3 CPU card slot and five 32bit/33MHz PCI slots
Backplane 5 slot PICMG 1.3 Axiomtek HAB206

Backplane 5 slot PICMG 1.3 Axiomtek HAB206

Giá: Liên hệ
 • Designed for PICMG 1.3 half-size SBC
 • Compatible with the AX60501/AX60530 chassis
 • Supports one PICMG 1.3 CPU card slot, one PCIe x16 slot and 3x 32bit/33MHz PCI slots
Backplane 6 slot PICMG 1.0 Axiomtek ATX6022/6

Backplane 6 slot PICMG 1.0 Axiomtek ATX6022/6

Giá: Liên hệ
 • 1 PICMG, 4 PCI and 2 ISA
 • Compatible with AX60501 and AX60530
 • Supports both AT and ATX power supply